Zonneboiler

Er staat 1 ding vast; met een goede geïnstalleerde zonneboiler kun je veel besparen. Zo kun je vooral op je persoonlijke gasgebruik behoorlijk besparen en qua elektriciteit ligt het er maar net aan welk type zonneboiler van Expert Deal je kiest. Daarnaast reduceer je de CO2-uitstoot behoorlijk, omdat je zonne-energie gebruikt in plaats van fossiele brandstoffen.

Om de besparing te kunnen realiseren met een zonneboiler, kun je dit ongeveer globaal berekenen, als je tenminste actuele verbruiksgegevens hebt. Bij deze berekening geldt alleen wanneer je de zonneboiler gebruikt voor tapwater. Hieronder staat kort een berekening;

  • Zet het warm water gedurende 10 minuten aan
  • Meet de begin- en eindstand van de gasmeter (het gemiddelde gebruik ligt rond de 0,1m3 per minuut) en bereken het gemiddelde gasverbruik per minuut
  • Bereken de totale gemiddelde tijd dat de douche- en/of waterkraan per dag aan staat
  • Vermenigvuldig deze gemiddelde tijd met 365 (dagen per jaar)
  • Vermenigvuldig deze uitkomst met het zojuist door jou berekende gasverbruik per minuut
  • Zoek de actuele prijs voor gas per m3 op bij jouw energieleverancier en bereken de totale kosten per jaar 

    Nu weet je dus ongeveer hoeveel euro je kwijt bent aan gast. Als je een zonneboiler neemt, vervallen deze kosten dus. Zo komt er wel een relatief klein bedrag voor elektriciteit bij voor de werking van de pomp en eventueel de elektrische naverwarmer.